Behandelmethoden

Binnen onze praktijk maken wij gebruik van verschillende behandelmethoden;

Cognitieve gedragstherapie

Het uitgangspunt in de cognitieve gedragstherapie is dat onze manier van denken bepalend is voor de manier waarop we ons voelen en waarop we ons gedragen. In deze wetenschappelijk effectief bewezen vorm van  behandeling staat de wisselwerking tussen gedachten, gevoelens en gedrag centraal. Negatieve gedachten kunnen leiden tot negatieve gevoelens, waardoor bijvoorbeeld vermijdingsgedrag kan ontstaan. In de behandeling worden negatieve gedachten uitgedaagd en omgebogen naar meer reële gedachten. Vervolgens worden deze gedachten middels gedragsexperimenten getoetst. Zo kunnen gevoelens in positieve zin veranderen en kan meer gewenst gedrag ontstaan.

Cognitieve gedragstherapie is zoveel mogelijk gericht op het heden en de dagelijkse praktijk. Er wordt gewerkt aan de hand van praktische opdrachten en oefeningen zoals registratieopdrachten, schrijfopdrachten, exposure-oefeningen, gedachten- en gedragsexperimenten.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van herinneringen aan een ingrijpende gebeurtenis. Dit kan een schokkende ervaring zijn zoals een verkeersongeval, seksueel misbruik of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden. De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

EMDR is een kortdurende therapievorm. Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om de normale dagelijkse bezigheden weer op te pakken.

Voor meer informatie zie:

http://www.emdr.nl/index-clienten.htm

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie houdt zich bezig met de aard van de oplossing en richt zich vooral op wat u goed doet. Deze vorm van therapie gaat dus niet zozeer uit van mogelijke oorzaken van uw problemen, maar van uw positieve kwaliteiten.

In de behandeling gaan we op zoek naar oplossingen.

ACT

Iedereen streeft ernaar om een moeilijke situatie of probleem op te lossen, of zo veranderen dat het geen probleem meer is. Sommige zaken die als problemen worden ervaren, zullen echter niet veranderen of verdwijnen, hoe erg iemand z’n best ook doet om de situatie controleren. Vaak komt dit besef pas na lange tijd van vechten.

ACT is een vorm van gedragstherapie die ten doel stelt om effectief om te gaan met tegenslagen die onvermijdelijk op uw pad zullen komen. In ACT wordt u geleerd zich te richten op zaken die u op directe wijze kunt beïnvloeden, zoals gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct zijn te beïnvloeden, zoals emoties en gedachten. ACT doet dit aan de hand van zes krachtige principes die mensen in staat stellen vaardigheden te ontwikkelen die het leven zal verrijken. Vaardigheden om doeltreffender om te gaan met pijnlijke gedachten en gevoelens, zodat ze minder impact hebben. Mindfulness is hiervan een voorbeeld. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de vraag wat echt belangrijk voor u is, om aan de hand daarvan betekenisvolle doelen te stellen en dingen te doen die het leven op lange termijn verbeteren, rijk en waardevol maken.

Inzichtgevende therapie

Inzichtgevende therapie duurt over het algemeen langer en is bedoeld om de achtergrond van uw problemen op te helderen. Deze therapie zou geschikt kunnen zijn wanneer de oorsprong van uw problemen samenhangen met vroegere (traumatische) ervaringen. Inzichtgevende therapie biedt de mogelijkheid om in een veilige omgeving belangrijke gevoelens te ervaren, onderzoeken, verwerken en accepteren. Het doel van een inzichtgevende therapie is dat het inzicht in bepaalde processen ervoor zorgt dat u een andere kijk krijgt op uzelf en op de wereld.

Laagte Kadijk 37, 1018 BB Amsterdam , tel: 020-776 89 21