← Terug naar overzicht

Bemiddeling bij familieruzie

Bemiddeling bij familieruzie

 

Niemand verwacht het nodig te hebben in zijn leven, ook niet diegenen die bij ons terecht komen voor bemiddeling bij familieruzie. In alle gezinnen kan een gebeurtenis aanleiding zijn tot een neerwaartse spiraal waarin normaal contact plotseling niet meer mogelijk lijkt.

Schrik, boosheid, verwarring in eerste instantie; pogingen om het contact te herstellen in tweede instantie. Soms voelt de schade bij de ene partij te groot om in te gaan op pogingen van de andere partij om het contact te herstellen. De drempel is dan te hoog geworden, wat niet weg neemt dat ook die partij het toch ook een nare situatie vindt.

Het kan gaan om verschil van inzicht in de opvoeding van een (klein)kind, een erg naar gevallen ruzie. Soms komt het voor beiden als donderslag bij heldere hemel, vaker zijn bij een partij al langer dingen ingeslikt of niet gezegd die toch wel langer speelden. De boosheid kan er dan in een keer uitklappen, de ander lijkt niets meer goed te kunnen doen en blijft verbaasd achter.

 

Een onafhankelijke en onpartijdige partij kan door beide partijen vertrouwd worden. Als dit vertrouwen er is kan een onafhankelijke partij gemakkelijker bemiddelen. Op een manier waarop kwesties besproken worden waarbij partijen elkaar niet telkens weer kwetsen. Op een manier waarop het verleden een plek krijgt, maar waar ook naar de gewenste toekomst wordt gekeken. Door iemand die weet wat de valkuilen zijn van onhandige manieren van kritiek geven, die de ander jou kan laten begrijpen- en omgekeerd.

Daarom kan het in deze situaties effectief zijn. Daarom zijn we gaan bemiddelen in familieruzies. Omdat het werkt.

Het vertrouwen in een bemiddelaar komt ook niet meteen. We plannen eerst een kennismakingsgesprek met de individuele partijen. Om hen te leren kennen, om de visie van die partij naar voren te laten komen, om de verwachtingen te bespreken ten aanzien van het gezamenlijke gesprek met de andere partij. De bemiddelaar kijkt mee naar de haalbaarheid, verschillende scenario’s worden besproken. In dit gesprek ontstaat ook een indruk van de bemiddelaar en diens capaciteiten. Als dat vertrouwen er bij ieder is, en de verwachtingen niet te ver uit elkaar liggen wordt het gezamenlijke gesprek gepland.

Het gezamenlijke gesprek is aanvankelijk 1 gesprek. In dat gesprek moet blijken of de partijen zich begrepen voelen en verwachtingen benaderd worden. Er worden afspraken gemaakt hoe verder te gaan, hoe zonder bemiddeling verder afgesproken kan worden met elkaar. Een enkele keer wordt nog een tweede afspraak gemaakt, soms wordt gekozen voor een evaluatie na een aantal maanden om te zien of het contact weer voldoende herstellende is.

 

Laagte Kadijk 37, 1018 BB Amsterdam , tel: 020-776 89 21