Archive for the “Geen onderdeel van een categorie” Category

Bemiddeling bij familieruzie

Posted on augustus 5th, 2015 by admin

Bemiddeling bij familieruzie   Niemand verwacht het nodig te hebben in zijn leven, ook niet diegenen die bij ons terecht komen voor bemiddeling bij familieruzie. In alle gezinnen kan een gebeurtenis aanleiding zijn tot een neerwaartse spiraal waarin normaal contact plotseling niet meer mogelijk lijkt. Schrik, boosheid, verwarring in eerste instantie; pogingen om het contact […]

Laagte Kadijk 37, 1018 BB Amsterdam , tel: 020-776 89 21