Diagnostiek

Diagnostiek is voor iedereen die zelf onderzocht wil worden, of waarvan de hulpverlener vindt dat dit nodig is. Mogelijke redenen voor een onderzoek zijn:

Ons doel is om zo goed mogelijk te begrijpen wat er met  iemand aan de hand is. We kijken naar de aard en de ernst van de problematiek, en hoe er het beste mee omgegaan kan worden.

Rokin 98 I (aanbellen kamer 2), 1012 KZ Amsterdam / Van 't Hofflaan 47, 1097 EM Amsterdam Watergraafsmeer , tel: 020-776 89 21