Praktische informatie

Aanmelding

Voor vragen en aanmelding kunt u ons bereiken op het nummer 020-776 89 21. U kunt ook een email sturen met uw contactgegevens of vraag (of via mailadres: info@hoex-wassink.nl). Wij zullen dan telefonisch contact met u opnemen.

Na telefonische aanmelding vindt een intakegesprek plaats. Op dit moment is er geen wachtlijst. De intake bestaat doorgaans uit één gesprek waarin wij uw klachten en problemen in kaart brengen en behandeldoelen worden vastgesteld. We bespreken ook hoeveel gesprekken ongeveer nodig zijn en met welke frequentie deze zullen plaatsvinden.  Therapiegesprekken duren 45 tot 60 minuten. De frequentie van de gesprekken is in eerste instantie één maal per week of twee weken. In overleg kan de frequentie van de gesprekken worden aangepast.

Wij zijn niet 24 uur per dag bereikbaar. In het geval van een crisis kunt u zich wenden tot uw huisarts of zijn/haar waarnemer.

In de door zorgverzekeraars vergoede psychologische zorg zijn drie soorten ‘zorgzwaarten’ bepaald.  Basis GGZ kort (ca 5 gesprekken), Basis GGZ middel (ca 7 gesprekken) en Basis GGZ intensief (ca 11 gesprekken). Op basis van de verwijzing van de huisarts, in combinatie met de informatie uit het eerste gesprek, zal door de behandelaar een zorgzwaarte worden bepaald.

Wanneer u uw behandeling vergoed wilt krijgen, is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. Deze moet voldoen aan een aantal voorwaarden, te weten dat het gaat om een verwijzing naar de Basis GGZ, de AGB-code van de huisarts, datum van de verwijzing (welke vooraf moet gaan aan de behandeling), (vermoeden van) een DSM-V diagnose en de naam en adresgegevens van uzelf.

Tarieven en vergoedingen

Alle hoofdbehandelaars staan geregistreerd in het BIG register als GZ-psycholoog, wat een vereiste is om voor vergoeding door de verzekeraar is aanmerking te komen.

Met de meeste verzekeraars hebben wij een contract, dan declareren wij zelf direct bij de verzekeraar.

In 2021 hebben we ervoor gekozen om geen contract aan te gaan met CZ (daaronder vallen CZ, Just, CZ direct, Delta Lloyd, Ohra en Nationale Nederlanden) en met Menzis (daaronder vallen Menzis, Anderzorg, HEMA, PMA).

Indien er geen contract is met uw verzekeraar kunt u zelf alsnog uw factuur declareren bij uw verzekeraar. Als u een restitutie-polis heeft wordt het volledige bedrag vergoed, bij een natura-polis een groot gedeelte van het bedrag.

Werkgerelateerde klachten, relatie therapie en systeem gesprekken vallen niet (meer) binnen de zorgverzekering. Het tarief voor individuele gesprekken bedraagt €114 per gesprek. Het tarief voor relatie / systeem therapie en familie bemiddelingsgesprekken bedraagt €138 per uur.

De vergoeding van een behandeling valt onder het verplichte eigen risico. Dat is het bedrag dat u zelf moet betalen alvorens de zorg die in het basispakket zit, wordt vergoed. In 2021 blijft het minimale eigen risico € 385 per persoon.

Privacy en samenwerking

Wij hebben een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat wij niets zonder uw toestemming mogen overleggen met derden. Over het algemeen werken wij samen met uw huisarts, bijvoorbeeld als u medicatie nodig heeft of als deze wordt afgebouwd. Na afloop van de behandeling sturen wij de huisarts een kort verslag (huisartsenbrief) zodat deze op de hoogte is. Dit alles wederom alleen met uw instemming.

Oppascentrale

Het kan lastig zijn om afspraken te maken als er weinig of geen oppas mogelijkheden zijn voor u w kind(eren). Wij ondersteunen de oppascentrale van Kriterion. Indien u overweegt om gebruik te maken van hun diensten willen we de drempel verlagen door de kosten voor een kennismaking, inschrijving en de eerste 3 oppasuren op ons te nemen. Ook zal de oppascentrale in het eerste jaar een lagere contributie rekenen. Informeer bij ons naar deze mogelijkheid.

OppascentraleLogoBlack2-01

Klachten

Wij werken volgens de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) of van het NVGzP. Bij klachten waar wij samen niet uit zouden komen kan een daarvoor aangestelde commissie van het NIP of van de NVGzP toetsen of een behandelaar zich aan de richtlijnen heeft gehouden.

Bereikbaarheid

Laagte Kadijk 37
1018 BB Amsterdam

Psychologenpraktijk Hoex & Wassink is ook te vinden op www.psycholoog-info.nl