Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van GGZ verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Doel van het kwaliteitsstatuut is voor de patiënt, de zorgverzekeraar en toezichthoudende instanties als de Inspectie en de NZa duidelijk te maken hoe de zorg is georganiseerd en hoe de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg zijn gewaarborgd. Daarnaast dient het statuut als kader voor werkafspraken binnen de instelling en/of het professioneel netwerk. Een belangrijk uitgangspunt is daarbij het stimuleren van de autonomie en de regie van de patiënt.

kwaliteitsstatuut 2022 Herman

2022 kwaliteitsstatuut Marike Hoex

Laagte Kadijk 37, 1018 BB Amsterdam , tel: 020-776 89 21