Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van GGZ verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Doel van het kwaliteitsstatuut is voor de patiënt, de zorgverzekeraar en toezichthoudende instanties als de Inspectie en de NZa duidelijk te maken hoe de zorg is georganiseerd en hoe de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg zijn gewaarborgd. Daarnaast dient het statuut als kader voor werkafspraken binnen de instelling en/of het professioneel netwerk. Een belangrijk uitgangspunt is daarbij het stimuleren van de autonomie en de regie van de patiënt.

kwaliteitsstatuut Herman Wassink 2020

kwaliteitsstatuut Marike Hoex 2020

Rokin 98 I, 1012 KZ Amsterdam / Van 't Hofflaan 47, 1097 EM Amsterdam Watergraafsmeer , tel: 020-776 89 21