Praktische informatie

Coronavirus / Covid-19

Voor het toepassen van hygiënemaatregelen en gedragsregels in onze praktijk volgen we de adviezen op van het RIVM:

  • Geen handen schudden, enige afstand bewaren, goed handen wassen en ontsmetten, en de werkomgeving wordt schoon gehouden.
  • We vragen mensen die last hebben van verkoudheid, hoesten en/of verhoging of koorts hebben, evenals mensen die weten dat ze in aanraking zijn geweest met mensen met het virus, thuis te blijven.
  • We hanteren in deze periode geen no-show kosten; u kunt te allen tijde afzeggen en daar brengen we geen kosten voor in rekening.
  • U kunt i.p.v. een afspraak een bel-afspraak of beeldbel-afspraak krijgen, zodat uw behandeling door kan gaan.
  • Onze behandelaars en medewerkers zullen zich ook aan deze RIVM maatregelen en regels houden.

 

Aanmelding

Voor vragen en aanmelding kunt u ons bereiken op het nummer 020-776 89 21. U kunt ook een email sturen met uw contactgegevens of vraag (of via mailadres: info@hoex-wassink.nl). Wij zullen dan telefonisch contact met u opnemen.

Na telefonische aanmelding vindt een intakegesprek plaats. Op dit moment kunnen we binnen ongeveer 2 tot 3 weken een afspraak plannen. De intake bestaat doorgaans uit één gesprek waarin wij uw klachten en problemen in kaart brengen en behandeldoelen worden vastgesteld. We bespreken ook hoeveel gesprekken ongeveer nodig zijn en met welke frequentie deze zullen plaatsvinden.  Therapiegesprekken duren 45 tot 60 minuten. De frequentie van de gesprekken is in eerste instantie één maal per week of twee weken. In overleg kan de frequentie van de gesprekken worden aangepast.

Wij zijn niet 24 uur per dag bereikbaar. In het geval van een crisis kunt u zich wenden tot uw huisarts of zijn/haar waarnemer.

In de door zorgverzekeraars vergoede psychologische zorg zijn drie soorten ‘zorgzwaarten’ bepaald.  Basis GGZ kort (ca 5 gesprekken), Basis GGZ middel (ca 7 gesprekken) en Basis GGZ intensief (ca 11 gesprekken). Op basis van de verwijzing van de huisarts, in combinatie met de informatie uit het eerste gesprek, zal door de behandelaar een zorgzwaarte worden bepaald.

Wanneer u uw behandeling vergoed wilt krijgen, is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. Deze moet voldoen aan een aantal voorwaarden, te weten dat het gaat om een verwijzing naar de Basis GGZ, de AGB-code van de huisarts, datum van de verwijzing (welke vooraf moet gaan aan de behandeling), (vermoeden van) een DSM-V diagnose en de naam en adresgegevens van uzelf.

Tarieven en vergoedingen

Alle hoofdbehandelaars staan geregistreerd in het BIG register als GZ-psycholoog, wat een vereiste is om voor vergoeding door de verzekeraar is aanmerking te komen.

Met de meeste verzekeraars hebben wij een contract, dan declareren wij zelf direct bij de verzekeraar.

In 2020 hebben we ervoor gekozen om geen contract aan te gaan met CZ (daaronder vallen CZ, Just, CZ direct, Delta Lloyd, Ohra en Nationale Nederlanden) en met Menzis (daaronder vallen Menzis, Anderzorg, HEMA, PMA).

Indien er geen contract is met uw verzekeraar kunt u zelf alsnog uw factuur declareren bij uw verzekeraar. Als u een restitutie-polis heeft wordt het volledige bedrag vergoed, bij een natura-polis een groot gedeelte van het bedrag. Wij hanteren dan de NZA tarieven.

Werkgerelateerde klachten, relatie therapie en systeem gesprekken vallen niet (meer) binnen de zorgverzekering. Het tarief voor individuele gesprekken bedraagt €98 per gesprek. Het tarief voor relatie / systeem therapie en familie bemiddelingsgesprekken bedraagt €128 per uur.

De vergoeding van een behandeling valt onder het verplichte eigen risico. Dat is het bedrag dat u zelf moet betalen alvorens de zorg die in het basispakket zit, wordt vergoed. In 2019 blijft het minimale eigen risico € 385 per persoon.

Privacy en samenwerking

Wij hebben een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat wij niets zonder uw toestemming mogen overleggen met derden. Over het algemeen werken wij samen met uw huisarts, bijvoorbeeld als u medicatie nodig heeft of als deze wordt afgebouwd. Na afloop van de behandeling sturen wij de huisarts een kort verslag (huisartsenbrief) zodat deze op de hoogte is. Dit alles wederom alleen met uw instemming.

Conform de regels die zijn opgesteld door onze beroepsvereniging: het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) geven wij geen informatie voor materiële of juridische doeleinden. Het NIP heeft als standpunt dat een behandelend psycholoog geen verklaringen afgeeft over een eigen cliënt waarin het psychisch functioneren van de cliënt wordt beoordeeld vanwege materiële of juridische doeleinden.

 

Oppascentrale

Het kan lastig zijn om afspraken te maken als er weinig of geen oppas mogelijkheden zijn voor u w kind(eren). Wij ondersteunen de oppascentrale van Kriterion. Indien u overweegt om gebruik te maken van hun diensten willen we de drempel verlagen door de kosten voor een kennismaking, inschrijving en de eerste 3 oppasuren op ons te nemen. Ook zal de oppascentrale in het eerste jaar een lagere contributie rekenen. Informeer bij ons naar deze mogelijkheid.

OppascentraleLogoBlack2-01

Klachten

Wij werken volgens de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) of van het NVGzP. Bij klachten waar wij samen niet uit zouden komen kan een daarvoor aangestelde commissie van het NIP of van de NVGzP toetsen of een behandelaar zich aan de richtlijnen heeft gehouden.

Bereikbaarheid

Gezondheidscentrum Watergraafsmeer
Van ’t Hofflaan 47
1097EM Amsterdam

Rokin 98 I
1012 KZ Amsterdam

 

 

Psychologenpraktijk Hoex & Wassink is ook te vinden op www.psycholoog-info.nl

Rokin 98 I, 1012 KZ Amsterdam / Van 't Hofflaan 47, 1097 EM Amsterdam Watergraafsmeer , tel: 020-776 89 21