Praktische informatie

Aanmelding

Voor vragen en aanmelding kunt u ons bereiken op het nummer 020-776 89 21. U kunt ook een email sturen met uw contactgegevens of vraag (of via mailadres: info@hoex-wassink.nl). Wij zullen dan telefonisch contact met u opnemen.

Na telefonische aanmelding vindt een intakegesprek plaats. Op dit moment is er een aanmeld stop in verband met de lange wachtlijst.

De intake bestaat doorgaans uit één gesprek waarin wij uw klachten en problemen in kaart brengen en behandeldoelen worden vastgesteld. We bespreken ook hoeveel gesprekken ongeveer nodig zijn, en met welke frequentie de gesprekken plaatsvinden.

Wij zijn niet 24 uur per dag bereikbaar. In het geval van een crisis kunt u zich wenden tot uw huisarts of zijn/haar waarnemer.

Met ingang van 1-1-2022 gaat de bekostiging van alle GGZ in Nederland middels het zogenaamde Zorgprestatiemodel GGZ. Voor meer informatie hierover specifiek bedoeld voor (potentiële) cliënten, kunt u zelf kijken op: https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Voor de gesprekken wordt in de meeste gevallen één uur gereserveerd in de agenda van uw behandelaar. Dat uur vormt de basis voor de facturering aan uw zorgverzekeraar. Bij grotere afwijkingen van de ingeplande gespreksduur dan 15 minuten (meer of minder dan vooraf gepland) wordt er een andere gespreksduur bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Dit laatste zal altijd expliciet met u worden besproken door de betreffende behandelaar.

Wanneer u uw behandeling vergoed wilt krijgen, is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. Deze moet voldoen aan een aantal voorwaarden, te weten dat het gaat om een verwijzing naar de Basis GGZ, de AGB-code van de huisarts, datum van de verwijzing (welke vooraf moet gaan aan de behandeling), (vermoeden van) een DSM-V diagnose en de naam en adresgegevens van uzelf.

Tarieven en vergoedingen

Alle hoofdbehandelaars staan geregistreerd in het BIG register als GZ-psycholoog, wat een vereiste is om voor vergoeding door de verzekeraar is aanmerking te komen.

Met de meeste verzekeraars hebben wij een contract, dan declareren wij zelf direct bij de verzekeraar.

In 2024 hebben we ervoor gekozen om geen contract aan te gaan met Menzis (daaronder vallen ook Anderzorg, HEMA, Vink Vink en PMA). In dit geval kunt u zelf uw factuur declareren. Als u een restitutie-polis heeft wordt het volledige bedrag vergoed, bij een natura-polis een groot gedeelte van het bedrag.

Werkgerelateerde klachten, relatie therapie en systeem gesprekken vallen niet (meer) binnen de zorgverzekering. Het tarief voor individuele gesprekken bedraagt €128 per gesprek. Het tarief voor relatie / systeem therapie en familie bemiddelingsgesprekken bedraagt €152 per uur.

De vergoeding van een behandeling valt onder het verplichte eigen risico. Dat is het bedrag dat u zelf moet betalen alvorens de zorg die in het basispakket zit, wordt vergoed. In 2024 blijft het minimale eigen risico € 385 per persoon.

Privacy en samenwerking

Wij hebben een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat wij niets zonder uw toestemming mogen overleggen met derden. Over het algemeen werken wij samen met uw huisarts, bijvoorbeeld als u medicatie nodig heeft of als deze wordt afgebouwd. Na afloop van de behandeling sturen wij de huisarts een kort verslag (huisartsenbrief) zodat deze op de hoogte is. Dit alles wederom alleen met uw instemming.

Conform de regels die zijn opgesteld door onze beroepsvereniging: het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) geven wij geen informatie voor materiële of juridische doeleinden. Het NIP heeft als standpunt dat een behandelend psycholoog geen verklaringen afgeeft over een eigen cliënt waarin het psychisch functioneren van de cliënt wordt beoordeeld vanwege materiële of juridische doeleinden.

Oppascentrale

Het kan lastig zijn om afspraken te maken als er weinig of geen oppas mogelijkheden zijn voor u w kind(eren). Wij ondersteunen de oppascentrale van Kriterion. Indien u overweegt om gebruik te maken van hun diensten willen we de drempel verlagen door de kosten voor een kennismaking, inschrijving en de eerste 3 oppasuren op ons te nemen. Ook zal de oppascentrale in het eerste jaar een lagere contributie rekenen. Informeer bij ons naar deze mogelijkheid.

OppascentraleLogoBlack2-01

Klachten

Wij werken volgens de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) of van het NVGzP. Bij klachten waar wij samen niet uit zouden komen kan een daarvoor aangestelde commissie van het NIP of van de NVGzP toetsen of een behandelaar zich aan de richtlijnen heeft gehouden.

Bereikbaarheid

Laagte Kadijk 37
1018 BB Amsterdam

Psychologenpraktijk Hoex & Wassink is ook te vinden op www.psycholoog-info.nl

Laagte Kadijk 37, 1018 BB Amsterdam , tel: 020-776 89 21